Zoom հավելվածի միջոցով հեռավար դասընթաց կազմակերպելու ուղեցույց

Zoom հավելվածի միջոցով հեռավար դասընթաց կազմակերպելու ուղեցույց Public

admin

1 year
95 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
Share 0 0

Share Video:

Category:
Description:
Zoom հավելվածի միջոցով հեռավար դասընթաց կազմակերպելու ուղեցույց

Comments:

Comment